• تماس با ما 22890600-021
  • ایمیل ما: info[at]manzoomeh.ir
  • پرچم
Sun Mercury

Home

ENTREPRENEUR

استارتاپ

توضیحات

ما در شرکت منظومه نگاران از سال 1379 برای اجرای ایده های خود در زمینه کسب و کار الکترونیک تلاش بی وقفه ای را آغاز نموده ایم . برخی از ایده ها به طور کامل اجرا و به مرحله ی بهره برداری رسیدند اما با توجه به حجم زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت منظومه نگاران و شرکت های وابسته، تصمیم گرفته ایم تا برخی از پروژه هایی را که به دلیل کمبود منابع مالی و یا منابع انسانی نمی توانیم تا پایان سال 1400 به پایان برسانیم، واگزار نموده و با علاقمندان این حوزه مشارکت نماییم.روش مشارکت با توجه به توانایی های تکنیکی، مالی و تیمی مشارکت کننده قابل تغییر و توافق می باشد. در زیر لیستی از کل پروژه هایی که تا کنون در منظومه نگاران کلید خورده اند آورده شده است .در صورتی که برای همکاری در هر یک از پروژه های قابل واگذاری ما تمایل دارید با ما تماس بگیرید

پروژه های منظومه نگاران

پروژه کارفرما واگذاری پیشرفت

منظومه نگاران

stop
90%

منظومه نگاران

stop
92%

منظومه نگاران

stop
90%

منظومه نگاران

stop
80%

منظومه نگاران

stop
95%

منظومه نگاران

stop
90%

منظومه نگاران

stop
80%

منظومه نگاران

stop
90%

منظومه نگاران

stop
20%

منظومه نگاران

stop
30%

منظومه نگاران

stop
40%

منظومه نگاران

stop
40%

منظومه نگاران

stop
70%

پروژه های منظومه نگاران وب

پروژه کارفرما واگذاری پیشرفت

منظومه نگاران وب

stop
100%

منظومه نگاران وب

stop
30%

منظومه نگاران وب

stop
50%

منظومه نگاران وب

stop
65%

پروژه های منظومه نگاران نت

پروژه کارفرما واگذاری پیشرفت

منظومه نگاران نت

stop
50%

منظومه نگاران نت

stop
10%

پروژه های منظومه نگاران گیتی

پروژه کارفرما واگذاری پیشرفت

منظومه نگاران گیتی

stop
50%

پروژه های قابل واگذاری

پروژه کارفرما واگذاری پیشرفت

قابل واگذاری

outsource
10%

قابل واگذاری

outsource
70%

واگذار شده

outsource
90%

قابل واگذاری

outsource
10%

قابل واگذاری

outsource
60%

قابل واگذاری

outsource
10%

قابل واگذاری

outsource
80%

قابل واگذاری

outsource
10%

قابل واگذاری

stop
10%