بیسیس پنل

پلتفورم ابری ارائه خدمات مبتنی بر زبان بیسیس کور می باشد . که توسط شرکت منظومه نگاران توسعه داده شده و امکانات زیر را ممکن می سازد .

مدیریت تمامی امکانات و سطح دسترسی کاربران برای هر شرکت و یا کسب و کار

نصب و استفاده از ماژولها/نرم افزارهای بیسیس کور بر بستر پنل

امکان مدیریت وب سرورها و وب سایتهای بیسیس کور

سازگار با تمام ابزارها رایانه ، موبایل ….

مدیریت آبجکت ها دیتاورهاوس بیسیس کور

قابلیت ارث بری از بانک دیتابانک بزرگ بیسیس کور

مارکت پلیس برای انتخاب و نصب نرم افزارهای توسعه داده شده توسط افراد و شرکتهای غیر …