تراست لاگین

این پروژه یک پروژه در حوزه ی حساب کاربری است، که به منظور یکپارچگی حساب کاربر بین سایت های مختلفی که از این سرویس استفاده می کنند ، امکانات زیر را در اختیار قرار می دهد .

مزایای استفاده از تراست لاگین

امنیت ارتباط

پرهیز از دوباره نویسی و سرباره ها توسعه برای ایجاد پروژه های جدید

پشتیبانی از restful

امکان اتصال سمت سرور برای سایتهای BasisCore

مدیریت حسابها برای کاربر