• تماس با ما 22890600-021
  • ایمیل ما: info[at]manzoomeh.ir
  • پرچم
Sun Mercury

Home

ERP

آموزش

Basiscore: Teaching

بخش آموزش شرکت منظومه نگاران به صورت پیوسته با تشکیل دوره های کارورزی (سه ماهه) در جهت آموزش و تربیت نیروی متخصص، فعال بوده است. هدف اصلی از آموزش نیروها، جذب نیروی کارآمد در شرکت- شرکت های وابسته و شرکت های مشتریان- بوده است.

نیروهایی که با این روش در منظومه نگاران جذب می گردند (به شرط داشتن اطلاعات حداقل HTML-CSS) طی یک دوره فشرده با تیم حرفه ای شرکت همراه شده و اجرای یک پروژه واقعی را تجربه می نمایند.

این دوره به نحوی طراحی شده که کارآموز از مرحله ,Sketch طراحی اولیه, تایید کارفرما ,ایجاد تمام صفحات ودر نهایت Dynamic سازی و پیاده سازی راه کارهای Seo و بارگذاری سایت بر روی اینترنت را تجربه می نماید.

outsource

این پروژه قابلیت واگزاری به غیر را ندارد.

جزییات پروژه

نام
نام دامنه
خلاصه پروژه
قابلیت واگزاری به غیر