• تماس با ما 22890600-021
  • ایمیل ما: info[at]manzoomeh.ir
  • پرچم
Sun Mercury

Home

basiscore

پروژه ی جامع BasisCore

BasisCore comprehensive project

بیسیس کور به عنوان یک پروژه جامع فناوری اطلاعات از بخش های متفاوتی تشکیل شده است، که هر کدام ضمن اینکه موجودیت منفردی دارند، به عنوان یکی از اعضای بدنه ی اصلی این پروژه ی بزرگ مسئولیت مهمی را انجام می دهند، شما می توانید چارت فرمت کلی این پروژه را از باکس کناری دانلود نمایید.

پروژه basiscore شامل:

جزییات پروژه

مخاطب طراحان وب سایت
توسعه دهنده منظومه نگاران
اولین نسخه
نسخه نهایی
وضعیت توسعه در حال توسعه
زبان برنامه نویسی
سیستم عامل
قابل دسترسی
نمودار ساختاری basiscore